Ügyvédi díjak és öröklés szabályai

Írta
Ügyvédi díjak

Fedezze fel ügyvédi díjainkat részletesen! Óradíjak, ingatlanügyek és cégalapítás költségek átláthatóan. További információkért látogasson el weboldalunkra!

Ügyvédi díjak: Mire számíthatunk?

Az ügyvédi díjak kérdése mindig fontos szempont, amikor jogi segítségre van szükségünk. Az egyes ügyvédi irodák különböző díjstruktúrákat alkalmaznak, amelyek nagymértékben függenek a nyújtott szolgáltatások típusától és bonyolultságától. Ezen cikk célja, hogy részletesen bemutassa, milyen költségekkel kell számolnia azoknak, akik ügyvédhez fordulnak.

Általános árak

Az ügyvédi díjak sokszor munkaórában kerülnek meghatározásra. Az ügyvédi munkaórák száma megszorozva az óradíjjal adja meg az ügyvédi díjak végleges összegét. Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda például az alábbi általános árakat alkalmazza:

 • Jogi tanácsadás:000-35.000 Ft
 • Felszólító levél küldése:000-30.000 Ft
 • Megbízás, meghatalmazás elkészítése: Térítésmentes
 • Telefonos egyeztetés ügyfeleknek: 15 perc alatt ingyenes, a felett óradíj fizetendő
 • Általános óradíj:000-30.000 Ft

A fenti árak bruttó értékek magánszemélyek számára, vállalkozások esetén nettóban.

Ügyvédi munkaóra igény

Bizonyos jogi ügyletek esetén az ügyvédi munkaóra igény előre meghatározható. Az ilyen becslések segíthetnek az ügyfeleknek előre kalkulálni a várható költségeket. Íme néhány példa:

 • Felszámolás iránti kérelem: 5-7 munkaóra
 • Válóperes kereset (megállapodás nélkül): 5-10 munkaóra
 • Birtokvédelmi kérelem benyújtása: 1-3 munkaóra
 • Ingatlankiürítés peres eljárással: 4-6 munkaóra

Az ilyen előrejelzések révén az ügyfelek jobban felkészülhetnek a várható ügyvédi díjakra.

Ingatlan ügyvédi díjak

Az ingatlanügyleteknél különösen fontos a pontos és megbízható jogi képviselet. Az Újváry Zsolt Ügyvédi Irodánál az ingatlan ügyvédi díjak a következőképpen alakulnak:

 • Adásvételi szerződés (hitel nélkül): 0,4-0,6% forgalmi értéktől függően, de legalább 130.000 Ft
 • Adásvételi szerződés (hitellel): 0,5-0,7% forgalmi értéktől függően, de legalább 150.000 Ft
 • Ajándékozási szerződés: 0,5% forgalmi értéktől függően, de legalább 80.000 Ft

Cég- és szervezet alapítás

Cégek és egyéb szervezetek alapítása esetén az ügyvédi díjak szintén változatosak lehetnek. Az alábbiakban néhány példát találhatunk a drujvary.hu weboldalról:

 • alapítás: 100.000 Ft
 • alapítás: 100.000-150.000 Ft
 • alapítás: 200.000 Ft
 • Egyesület alapítása:000-200.000 Ft

Mindezek az árak segítenek megérteni, hogy mekkora költségekkel kell számolni cég- vagy szervezet alapítása során.

Sikerdíj

Egyes esetekben az ügyvédek sikerdíjas konstrukciót is alkalmazhatnak. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédi díjak az elért eredmény függvényében alakulnak. Az Újváry Zsolt Ügyvédi Irodánál ez a díj az ügytől függően 5-15% között mozog.

Az öröklés szabályai

Az öröklési jog minden embert érint, hiszen mindannyian elgondolkodunk azon, mi lesz a vagyonunk sorsa halálunk után. Az öröklés szabályai határozzák meg, hogy a vagyon hogyan kerül át az örökösökhöz az örökhagyó halálát követően. Az alábbiakban áttekintjük az öröklés alapvető szabályait és folyamatát a hatályos magyar jogrend szerint.

Az öröklés időpontja

Az öröklés időpontja az örökhagyó halálának napja. Ekkor válik az örökös tulajdonosává a hagyatéknak, függetlenül attól, hogy a hagyatéki tárgyalás és a közjegyzői hagyatékátadó végzés később történik. Az öröklés szabályai szerint tehát a jogutódlás már a halál pillanatában bekövetkezik.

A hagyatéki eljárás célja

A hagyatéki eljárás egyik legfőbb célja a hagyaték átszállásának tanúsítása. A közjegyző feladata, hogy tanúsítsa az egyes vagyontárgyak tulajdonosváltozását. A közjegyzői hagyatékátadó végzés lehetővé teszi az örökös számára, hogy tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba vagy más nyilvántartásokba bevezettesse.

Az öröklés rendje

Az öröklés rendje két fő formában valósulhat meg: törvényes öröklés vagy végrendeleti öröklés alapján. Az öröklés szabályai szerint, ha nincs végrendelet, a törvényes öröklés rendje lép életbe, melynek keretében elsősorban az örökhagyó gyermekei örökölnek egyenlő arányban. Ha valamelyik gyermek már elhunyt, helyette annak leszármazói örökölnek. Az elhunyt házastársa is törvényes örökös, aki az elhunyttal közösen lakott lakás haszonélvezeti jogát és egy gyermekrészt örököl a többi vagyonból.

Ági öröklés

Az öröklés szabályai közé tartozik az ági öröklés is, amely olyan vagyontárgyak öröklésére vonatkozik, amelyeket az örökhagyó a családjától kapott vagy örökölt. Ilyen esetben a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a vagyontárgyat a család határain belül tartsák, például egy testvér örökölje, ha az örökhagyónak nincs közvetlen leszármazója vagy házastársa.

Végrendelet és kötelesrész

A végrendelet elkészítése során az örökhagyó egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik vagyonáról halála esetére. Az öröklés szabályai szerint a végrendelet érvényességéhez két tanú aláírása szükséges, vagy ügyvédi ellenjegyzés. A végrendelet érvényessége mellett figyelembe kell venni a kötelesrészre vonatkozó szabályokat is, amely biztosítja, hogy a törvényes örökösök – például a leszármazók, házastársak vagy szülők – ne essenek ki teljesen az örökségből. A kötelesrész mértéke a törvényben meghatározott örökrész egyharmada.

Az öröklés terhei

Az öröklés nem csupán vagyont, hanem gyakran tartozásokat is jelent. Az öröklés szabályai szerint az örökös a hagyatéki tartozásokért csak az örökölt vagyon erejéig felelős. Ez azt jelenti, hogy az örökös nem köteles a saját vagyonából kiegyenlíteni a hagyatéki tartozásokat.

Az öröklési joggal kapcsolatos kérdésekben érdemes szakértő jogászhoz fordulni, aki segít eligazodni az öröklés szabályai és a konkrét esetek bonyodalmai között.

Cikk Címkék:
Cikk Rovat:
Gazdasági
Shares